Communication – Innovation – IP – Consultancy

3d-id de studio

 

We houden ons bezig met advies en uitvoering van projecten op het gebied van Communicatie, Innovatie en Intellectueel eigendom.

 

Het kan qua communicatie gaan om advies of items op het gebied van grafische audiovisuele of multimediale communicatie. En zowel virtueel als reëel en online of offline 

 

Verder houden wij ons bezig met innovatie en intellectueel eigendom. Hierbij kunt u denken aan merk, product en bedrijfsnamen productontwikkeling en octrooien. Wij geven advies en praktische ondersteuning bij de uitvoering

 

Visie van 3D.... Denken , Durven, Doen